• Head office

TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÓNG TÀU VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2023-2028

 

            Vào sáng 27/02/2023, Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đã tổ chức Đại hội công đoàn sở khóa XII nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự Đại hội với sự mặt của các đồng chí Trần Bá Thành – Uỷ viên BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy; đồng chí Định Thi Thu Hà – Phó Chủ tịch, phó Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy; các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty đại diện Công đoàn các đơn vị bạn tại Cụm 2, cùng với các đồng chí đại diện Ban Lãnh đạo, trưởng các phòng, xưởng công ty Saigon Shipmarin đặc biệt sự mặt của 92 đại biểu đại diện cho 329 cán bộ, đoàn viên, người lao động Công ty.

            Đây cũng một sự kiện trong đại, Saigon Shipmarin một trong hai đơn vị thành viên vinh dự được Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu Thủy lựa chọn để tổ chức Đại hội Công đoàn điểm tại khu vực phía nam.

 

           

Toàn cảnh của Đại hội

 

            Qua báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty Saigon Shipmarin hiện 34 tổ công đoàn trực thuộc với tổng số 288 đoàn viên tham gia sinh hoạt.

Trong nhiệm kỳ qua, công đoàn công ty Saigon Shipmarin đã bản hoàn thành tốt trách nhiệm tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên, người lao động từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn. Được sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty, tổ chức Công đoàn đã tích cực tham gia phối hợp chắt chẽ với các phòng ban chức năng các tổ chức đoàn thể khác thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Công ty. Mặc Công ty gần như chưa được tái cấu về tài chính, nhưng Công ty đã luôn chủ động tìm kiếm các đơn hàng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh liên tục, đảm bảo công ăn việc làm, ổn định tăng trưởng thu nhập cho người lao động.

 

Đoàn chủ tịch đoàn thư tại Đại hội

 

Từ năm 2017- 2022, Công ty liên tục đơn vị đạt vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm. Công ty không ngừng nỗ lực, chủ động tìm kiếm các sản phẩm để đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh cho thị trường đóng tàu còn nhiều khó khăn, hoạt động sửa tàu cạnh tranh gay gắt. Công đoàn công ty Saigon Shipmarin thường xuyên theo dõi nắm bắt giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với lãnh đạo công ty trao đổi, đối thoại với đoàn viên, người lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị. Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Chính quyền duy trì các hoạt động trong công tác chăm lo đời sống, chế độ, phụ cấp cho người lao động ngày càng tốt hơn như suất ăn giữa ca, nhà tổ sản xuất, chế độ vay không trả lãi cho người lao động giải quyết những thời gian khó khăn cho bản thân gia đình, xây dựng bố trí nhà tổ, nhà vệ sinh lưu động cho CB.CNVC-LĐ…. Ngoài ra công đoàn còn tổ chức kêu gọi toàn thể CBCNV tham gia đóng góp hỗ trợ cho đồng bào bị lụt, thiên tai, hỗ trợ các đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động nặng, bị mất; Công đoàn Công ty đã tích cực làm tốt công tham gia xây dựng Đảng giới thiệu 13 đoàn viên công đoàn ưu để cấp ủy xem xét, bồi dưỡng, kết nạp.

Công đoàn công ty đã thực hiện tốt 4 chương trình công tác lớn của Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy trong nhiệm kỳ 2017-2022: Chương trình nâng cao chất lượng thương lượng, kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, chương trình nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên công đoàn, người lao động, chương trình phát triển đoàn viên, chương trình nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn.

Các hoạt động của Nữ công luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty công đoàn Công ty. Ban Nữ công đã tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành công đoàn Công ty trong việc xây dựng các chương trình, kế hoạch về công tác nữ công. Đẩy mạnh phong tràogiỏi việc nước, đảm việc nhàtrong nữ CNLĐ, tổ chức thi văn nghệ giữa các tổ nữ công, tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, tuyên truyền tài liệu về bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Chủ động đề xuất, tham mưu với Ban Chấp hành trong việc giải quyết các tâm nguyện vọng, quyền lợi chế độ của nữ công nhân lao động. Nhiều chị em đã khắc phục khó khăn, sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trở thành tấm gương sáng trong phong trào thi đuagiỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Tuy nhiên, Ban Chấp hành Công đoàn cũng đã nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tham mưu, phối hợp với chuyên môn đồng cấp của một số bộ phận còn hạn chế. Chất lượng hoạt động công đoàn chưa đạt được như kỳ vọng. Công tác tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn, pháp luật Nhà nước chưa được chú trọng đúng mứcTừ đó, Ban Chấp hành Công đoàn công ty đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.

       Tham dự chỉ đạo Đại hội Đồng chí Trần Bá Thành – UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy đánh giá cao biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn công ty Saigon Shipmarin đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

 

Đồng chí Trần Bá Thành - UV BCH Đảng bộ, Chủ tịch Công đoàn

Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy tham dự tại Đại hội

 

            Đại hội đã bầu ra 09 đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban Chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2023 – 2028 07 đại biểu đi dự Đại hội VI Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy. Đồng chí Trần Minh Phước được bầu Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn.

Lãnh đạo Công đoàn Tổng công ty CNTT BLĐ Công ty Saigon Shipmarin tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn nhiệm kỳ 2023-2028

 

   Trong nhiệm kỳ tới, trước những diễn biến khó lường của thị trường, Ban chấp hành vẫn xác định ràng mục tiêu chung tiếp tục tìm kiếm việc làm, đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất, thu nhập, chế độ chính sách cho Người lao động phải được duy trì, ổn định từng bước phát triển bền vững. Tăng cường công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động công đoàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện; đa dạng hóa hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, chuyên môn, ý thức pháp luật, kỷ luật lao động, tác phong công nghiệp, góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh.

Ban chấp hành Công đoàn cũng đặt ra nhiều chỉ tiêu: 100% đoàn viên công đoàn được tổ chức thăm hỏi khi bị ốm đau lúc gặp khó khăn hoạn nạn; 100% đoàn viên công đoàn, người lao động được phổ biến, quán triệt về chủ trương, đường lối, chế độ chính sách, quy định, nội quy, quy chế; 100% cán bộ công đoàn phải được tập huấn nghiệp vụ ít nhất 1 đợt trong cả nhiệm kỳ; Làm tốt công tác kết nạp đoàn viên duy trì tỷ lệ đoàn viên công đoàn trên tổng số công nhân lao động trên 90%; 100% cán bộ công đoàn được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công đoàn; 100% nữ CBCNV được trang bị kiến thức gia đình, hội, các chế độ chính sách về lao động nữ. 

 

            Đại hội đã được diễn ra trong không khí long trọng, trang nghiêm, chu đáo, an toàn thành công tốt đẹp. Sau đại hội cũng đã tổ chức rút kinh nghiêm để các đơn vị trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy học tập, thực hiện.         


            Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

 

Các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty

đại diện Công đoàn các đơn vị bạn tại Cụm 2 chụp hình lưu niệm tại Đại hội

 

 

Lãnh đạo công đoàn Tổng công ty CNTT, Công đoàn Saigon Shipmarin tặng hoa

 chúc mừng chia tay Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ

 

 

Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu

                                                                                                Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn

 

Trang chủ