• Head office
Huấn luyện an toàn năm 2024

Huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động khu vực miền nam

  

          Ngày 21/06/2024 tại Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn (Saigon Shipmarin) đã được Công đoàn Tổng Công ty CNTT lựa chọn là đơn vị đăng cai lớp huấn luyện nghiệp vụ an toàn- vệ sinh lao động khu vực phía nam (nhóm 6).

 

Đến tham dự lớp huấn luyện có khoảng hơn 50 cán bộ, lao động là an toàn vệ sinh viên của các Công ty khu vực miền nam thuộc đối tượng huấn luyện theo quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và Thông tư số TT13/2016/TT-BLĐTBXH ngày 16/06/2016.

 

 

Toàn cảnh lớp phổ biến về công tác AT,VSLĐ-PCCN cho người lao động

khu vực phía nam do Công đoàn Tổng Cty CNTT tổ chức

         

          Lớp học đã được giảng viên cung cấp và bổ sung thêm nhiều kiến thức bổ ích về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác An toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật tại cơ sở, đánh giá những nguy cơ yếu tố nguy hiểm phát sinh có thể gây mất ATLĐ, VSLĐ, bệnh nghề nghiệp; công tác kiểm tra; quản lý thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền, sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động và các biện pháp phòng ngừa, sơ cứu khi gặp tai nạn lao động. Lớp huấn luyện AT,VSLĐ cũng đã cung cấp những biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động và những chế độ chính sách, quy phạm pháp luật nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động.

          Thông qua lớp huấn luyện này, các học viên đã được nâng cao trình độ hiểu biết cũng như kỹ năng thực hành và nhận thức, ý thức chấp hành thực hiện về công tác ATVSLĐ. Thực hiện tốt công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động sẽ đảm bảo cho sản xuất phát triển an toàn, hiệu quả và đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao cho Công ty.Công đoàn Công ty TNHH MTV Đóng tàu và CNHH Sài Gòn

Trang chủ