• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Saigon Shipmarin: danh sách tổ chức, cá nhân đã ký hợp đồng cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền tại cảng biển và giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải