• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN PHÁP LUẬT PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

29-10-2016 Hoạt động công ty Hoạt động Đảng Tin nổi bật

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỐ BIẾN  PHÁP LUẬT PCTN TẠI SAIGON SHIPMARIN Phát huy những kết quả của công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng trong những năm qua, đồng thời nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa trong CBCNV về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. […]

Công tác Đảng

25-04-2015 Hoạt động Đảng

Đảng bộ Cơ sở Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn là một tổ chức Đảng vững mạnh với gần 70 Đảng viên. Nhiều năm liền được Đảng ủy khối cơ quan kinh tế TW và Đảng ủy Tập đoàn Kinh tế Công nghiệp Tàu thủy Việt nam công nhận là […]

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com