• Head office

Saigon Shipmarin một thương hiệu nổi tiếng và là địa chỉ quen thuộc, gần gũi trong ngành tàu biển

Đóng mới: tàu hàng khô 6,800DWT                                     Hoán cải: tàu Việt Thuận 235-01, chở hàng rời 23800DWT            Sửa chữa: tàu dầu/ hóa chất PVT Saturn trên dock

Trang chủ

Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU

VÀ CÔNG NGHIỆP HÀNG HẢI SÀI GÒN

Địa chỉ:
Số 2 Đào Trí, P.Phú Thuận, Q.7, Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(+84 28) 3773 0234, 3773 0235
Fax:
(+84 28) 3773 0236
Email:
sales@ssmi.com.vn ; shipmarin@ssmi.com.vn
2015-04-22_154448