• Head office
  • DSC00160
  • Untitled
  • Untitled1
  • Untitled2

Công tác Đảng

Thứ Bảy, Tháng Tư 25, 2015

Đảng bộ Cơ sở Công ty Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn là một tổ chức Đảng vững mạnh với gần 70 Đảng viên. Nhiều năm liền được Đảng ủy khối cơ quan kinh tế TW và Đảng ủy Tập đoàn Kinh tế Công nghiệp Tàu thủy Việt nam công nhận là Đảng bộ trong sạch – vững mạnh – tiêu biểu.

Đảng bộ đã lạnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, các tổ chức quần chúng hoạt động sôi nổi, thúc đẩy, phát triển sản xuất kinh doanh.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng đúng mức, giữ vững nề nếp sinh hoạt Đảng, thể hiện tính giáo dục, tính chiến đấu, luôn luôn làm tốt công tác phát triển Đảng viên trong toàn Công ty.

Bản quyền thuộc về công ty SSMI

Thiết kế bởi Quangcaovnn.com